Filosofia

Com treballem

A COT CAT considerem que la formació contínua dels seus membres és la base per oferir un procés assistencial d’alta qualitat. Atès l’important avenç científic i tecnològic de la medicina, potenciem la subespecialització dels professionals en un entorn de màxima cooperació per poder oferir la resposta adequada que el pacient necessita.

Desenvolupem una medicina basada en el pacient i no solament en la patologia, seguint els principis de la slow medicine:

“La slow medicine és un tipus de medicina en la qual un és acurat en entrevistar (i examinar) els pacients, intentant equilibrar els beneficis i els danys de les intervencions diagnòstiques i terapèutiques; és prudent en intervenir quan els símptomes són indiferenciats; està compromès amb l’observació com una estratègia diagnòstica i terapèutica important, i és cautelós en l’adopció de noves proves de diagnòstic i teràpies fins que l’evidència estableix el seu valor.”

Principis de la slow medicine
  1. Temps: temps per escoltar, entendre, reflexionar, consultar i donar suport emocional. Les decisions mèdiques milloren quan els doctors inverteixen en temps i atenció conscient. Permet realitzar un procés tipus OODA (observar, orientar, decidir i actuar), que tan bons resultats ha proporcionat en qualsevol presa de decisions.
  2. Personal, individual: atenció individualitzada i equitativa, cura adequada i individualitzada en comptes de generalitzada. Cada pacient és complex i el seu punt de vista és important.
  3. Autonomia i acompliment: compartir la presa de decisions, els valors del pacient, les expectatives i preferències és clau. Això implica una vinculació del programa d’atenció amb l’entorn del pacient: família, comunitat i amics, entre altres.
  4. Salud positiva: el concepte de salut positiva se centra en la capacitat de recuperació i l’acompliment. Emfatitzar la salut sobre la malaltia millora l’afrontament de la cura de la salut i la prevenció de malalties.
  5. Prevenció: una alimentació saludable i tranquil·la és una medicina bàsica per a una vida amb salut. També ho és mantenir una bona forma física amb l’exercici adequat. El pensament positiu pot (re)programar el nostre cervell per viure amb salut.
  6. Qualitat de vida: fer més no sempre significa fer el millor. La qualitat ha d’estar per sobre de la quantitat, i s’ha d’acceptar el que és inevitable. No fer res també pot ser una actitud terapèutica.
  7. Medicina integrativa: el millor de dos mons. La medicina acadèmica convencional és necessària. La medicina alternativa és possible, preferentment si es basa en l’evidència. La seguretat ha d’estar per sobre de l’eficàcia. Ha d’existir sempre un equilibri correcte entre risc i benefici.
  8. La seguridad primer: no fer mal. Jurament hipocràtic: primum non nocere i in dubio abstine.
  9. Passió i compassió: l’assistència mèdica ha de reformular els conceptes de passió i compassió. Una atenció massa protocol·litzada i poc individualitzada pot alterar el concepte d’atenció a la salut.
  10. Tecnologia per a les persones: l’alta tecnologia ha de servir les persones i no a l’inrevés. Les noves tecnologies han de dissenyar-se per col·laborar amb la medicina en la millora de la qualitat de vida de les persones.

La nostra implicació amb la formació ens ha portat a desenvolupar nombrosos projectes de recerca i a participar activament en la docència i en la difusió mèdica.

COT CAT treballem per oferir un servei eficient i d’excel·lència, amb el màxim respecte i consciència de justícia i equitat, i estem compromesos amb la responsabilitat social. Mirem al futur des del present, amb el màxim interès en el desenvolupament, l’avenç científic, les noves tecnologies i les noves alternatives terapèutiques; cerquem l’equilibri adequat entre innovació i experiència, i prioritzem l’evidència.

Planificación estratégica
Missió

Som una organització dedicada a l’assistència sanitària, la prevenció i la promoció de la salut, la recerca i la docència, en relació amb la cirurgia ortopèdica i la traumatologia i amb la medicina de l’esport.

Som una organització privada de servei de salut, amb el màxim respecte i consciència de justícia i equitat, i estem compromesos amb la responsabilitat social.

La nostra activitat va dirigida a oferir un servei eficient i d’excel·lència. La formació continuada, la metodologia de treball, l’organització i la gestió permeten satisfer les necessitats dels nostres clients amb un elevat grau de satisfacció.

Visió

Volem ser l’organització de salut en la qual es prioritza la formació continuada, la recerca, la docència i l’assistència sanitària en tot el seu procés, tant en la prevenció, el diagnòstic i el tractament com en la convalescència.

Volem ser un grup multicèntric amb unes prestacions d’alta qualitat, que faciliti un desenvolupament tecnicoprofessional d’excel·lència.

La nostra activitat s’emmarca en un entorn de relació multidisciplinària i en estreta relació amb altres organitzacions, tant assistencials com docents i de recerca.

Volem ser una empresa privada de serveis de salut moderna, amb una elevada flexibilitat organitzativa i una tecnologia i sistemes de gestió avançats, que proporcionin serveis de caràcter competitiu en qualitat i cost, i amb un elevat grau de satisfacció dels nostres clients.

Valors

Confiança, respecte, compromís, innovació i experiència.