Anabel Arjona

Responsable de comunicació.

< Tots els membres

Curriculum vitae

Responsable de comunicació i Relacions externes

Nex d’ unió entre els nostres pacients i  COT CAT.