Informació per al pacient

Informació i documentació

Manual d’acolliment del pacient hospitalitzat

L’atenció i el servei de qualitat als nostres pacients són el nostre principal objectiu a Cot Cat, per la qual cosa mantenim sempre un tracte proper amb el pacient.

Durant la seva estada amb nosaltres serà sempre atès per professionals encarregats de vetllar pel seu benestar i la seva salut.

A més, qualsevol membre del nostre personal estarà encantat de mantenir-lo informat en tot moment i resoldre qualsevol dubte que pugui tenir.

Abans de l’ingrés

Uns dies abans del seu ingrés contactarem amb vostè per recordar-li l’hora en què ha d’acudir a l’hospital.

Ha de portar totes les proves i informes mèdics relatius a la seva malaltia actual.

Per imperatiu legal, és necessari que doni per escrit el consentiment informat a qualsevol intervenció, anestèsia o transfusió, quan hagi rebut del seu metge la informació referent als beneficis i riscos que comporta i les alternatives de les quals es disposa actualment.

Recordi’s de portar els articles per a la higiene personal, així com sabatilles, camisa de dormir o pijama.

Documentació que s’ha de portar per a l’ingrés
  • Autorització de la companyia asseguradora (si ja s’ha fet prèviament a través de COT CAT, no fa falta)
  • Consentiment informat signat
  • Preoperatori (segons el que li hagi indicat el seu metge)
  • DNI o passaport
  • Targeta de la companyia asseguradora
  • Document de voluntats anticipades (en cas que ho consideri oportú)
El dia de l’ingrés

És important complir estrictament amb les normes de dejuni i preparació que li hagi indicat el seu metge.

Un cop instal·lat a la seva habitació, el personal d’infermeria li explicarà els detalls de la seva estada i li aclarirà qualsevol dubte que pugui tenir.

Si segueix algun tractament mèdic, ho ha de comunicar al personal d’infermeria en el moment de la seva arribada a la planta.

No ha de prendre cap medicament sense coneixement del personal sanitari que l’atén.

RECORDI: si és al·lèrgic a alguna medicació o producte, requereix una dieta especial o es troba en qualsevol situació que consideri excepcional, no oblidi informar-ne el personal d’infermeria en el moment de l’ingrés.

NO HA D’ACCEDIR A L’ÀREA QUIRÚRGICA amb pròtesis bucals, oculars, ulleres, joies, etc. (lliuri-les als seus acompanyants; el centre no se’n pot fer càrrec) ni tampoc amb maquillatge o esmalt d’ungles.