Serveis mèdics

Quin tipus de serveis oferim?

Cirurgia de substitució articular

La cirurgia de substitució articular o protèsica està avalada per l’evidència científica corresponent. Es tracta d’un avenç i suposa un gran benefici per als pacients amb afectació articular degenerativa. En l’actualitat pot afirmar-se que cada minut s’implanta una pròtesi articular al món. A COT CAT aquest tipus d’intervencions les realitzen cirurgians amb experiència demostrada que permet assegurar la precisió i oferir els procediments i tècniques més actuals, i són personalitzats per a cada pacient.

La revisió o el recanvi de pròtesis, sigui per posició inadequada, inestabilitat, desgast o infecció, necessiten experiència i metodologia a parts iguals per obtenir resultats satisfactoris. L’equip de COT CAT és reconegut internacionalment i forma part d’un grup de recerca europeu de pròtesis de recanvi.

Genoll
 • Artroplàstia total de genoll estàndard
 • Artroplàstia total de genoll personalitzat
 • Hemiartroplàstia de genoll
 • Artroplàstia femoropatelar
 • Recanvi d’artroplàstia de genoll
 • Artroplàstia de genoll de gran resecció. Tumoral. Grans defectes estructurals
Maluc
 • Artroplàstia total de maluc
 • Hemiartroplàstia de maluc
 • Rescat/recanvi d’artroplàstia de maluc
 • Artroplàstia de maluc de gran resecció. Tumoral. Grans defectes estructurals
Espatlla
 • Artroplàstia total d’espatlla
 • Hemiartroplàstia d’espatlla
 • Artroplàstia de recobriment d’espatlla
 • Artroplàstia invertida d’espatlla
 • Artroplàstia de gran resecció. Tumoral. Grans defectes estructurals
Colze
 • Artroplàstia de cap de radi
 • Artroplàstia de colze
 • Artroplàstia d’interposició trapeziometacarpiana
 • Artroplàstia trapezi
Cirurgia de la columna vertebral

El tractament de les afeccions de la columna vertebral ha evolucionat molt en els últims anys. COT CAT té experiència en el tractament quirúrgic tant amb tècniques mínimament invasives com convencionals, amb els sistemes més consistents i alhora més nous. La relació directa que desenvolupem en l’àmbit de la formació, la recerca i la docència a escala internacional fa que siguem pioners en el desenvolupament i l’execució de moltes tècniques i tractaments respecte a la patologia de la columna vertebral.

Per desgràcia, la revisió quirúrgica de la columna vertebral no és infreqüent, ja sigui per la seva deterioració progressiva o perquè la tècnica prèvia era ineficaç. COT CAT té una àmplia experiència en aquest camp i és un referent en aquest tipus de problemes.

 • Infiltracions facetàries
 • Rizòlisis
 • Procediments intradiscals percutanis
 • Vertebroplàstia/cifoplàstia
 • Instrumentació percutània de la columna vertebral
 • Instrumentació circumferencial en l’artròdesi posterior lumbar
 • Cirurgia mínimament invasiva de la fusió lumbar posterior. MIS Lumbar
 • Cirurgia mínimament invasiva lateral per a la fusió lumbar. XLIF lumbar
 • Instrumentació sense fusió de les fractures vertebrals
 • Artròdesi cervical anterior
 • Artroplàstia cervical. Pròtesi de disc cervical
 • Artròdesi cervical posterior
 • Artròdesi crani-cervical posterior
 • Cirurgia de la deformitat  de columna en pacient jove. Escoliosi/cifosi
 • Cirurgia de la deformitat de l’adult. Escoliosi degenerativa de l’adult
 • Cirurgia de l’estenosi de canal lumbar
 • Cirurgia tumoral de la columna vertebral pal·liativa
 • Cirurgia tumoral de la columna vertebral oncològica
Cirurgia mínimament invasiva de la fusió sacroilíaca

L’afectació mecànica de l’articulació sacroilíaca de la pelvis és una condició dolorosa i altament discapacitant. Requereix un diagnòstic adequat i un correcte escalonat terapèutic. Davant del fracàs del tractament conservador, el tractament quirúrgic mitjançant la fusió sacroilíaca és l’elecció. Existeixen procediments oberts i mínimament invasius (MIS). Els tractaments oberts comporten una agressió quirúrgica important i condicionen un postoperatori llarg i dolorós. Els afrontaments MIS ofereixen un resultat molt acceptable amb una petita agressió i un postoperatori poc discapacitant. S’han desenvolupat tècniques dorsals o transarticulars. Segons la nostra experiència, i amb el suport de la literatura científica, la tècnica transarticular MIS amb implants triangulars de titani ofereix el millor resultat amb la mínima agressió, risc i limitació postquirúrgica.

Maluc
 • Artroplàstia total de maluc: substitució de l’articulació completa per una pròtesi, tant del còtila com del cap femoral.
 • Hi ha dos tipus essencials de pròtesis: les cimentades, per os osteoporòtic, on s’utilitza una substància tipus resina (PMMA) per adherir l’implant a l’os, i les no cimentades, amb plançons curts o llargs segons característiques de l’os i del pacient, on s’afavoreix un ancoratge mecànic / biològic dels components protèsics. Així mateix, s’empraran diferents parells de fricció en la nova articulació, per minimitzar el desgast i l’eliminació de partícules.
 • Hemiartroplastia de maluc: substitució del cap femoral en casos de fractures del terç proximal del fèmur, en pacients d’edat avançada.
 • Habitualment s’utilitzarà una pròtesi femoral, amb un cap de substitució rígida o bicéntrica (amb dos centres de rotació) per limitar la fricció amb el còtila del pacient i disminuir el risc de luxació.
 • Aquest tractament permet la sedestació precoç, el suport de l’extremitat, i la més immediata reeducació de la marxa.
 • Rescat / recanvi d’artroplàstia de maluc: substitució de part o de tots els components protèsics en cas de desgast, afluixament o trencament.
 • Les pròtesis no tenen data de caducitat un cop implantades en el pacient, però tenen una durada variable depenent de diversos factors: edat del pacient, qualitat de l’os i parts toves (tendons, musculatura), tipus d’activitat física, traumatismes, infecció, …
 • Artroplàstia de maluc de gran resecció. Tumoral. Grans defectes estructurals: cirurgia d’alta complexitat a causa de la pèrdua òssia que es produeix en l’articulació del maluc per:
 • Lesions tumorals del terç superior del fèmur
 • Fractures esclat de l’os periprotésico
 • Defectes estructurals relacionats amb les partícules que es produeixen en les superfícies de fricció de certes pròtesis de maluc
 • Infeccions greus de pròtesis de maluc
Cirurgia artroscòpica

La cirurgia artroscòpica permet actuar en la majoria d’articulacions sense grans incisions i solucionar problemes del menisc, lligamentosos, tendinosos, articulars, etc. Una vegada més, la formació del grup permet una oferta àmplia i de qualitat.

Genoll
 • Cirurgia del lligament creuat anterior
 • Cirurgia del lligament creuat posterior
 • Lesions osteocondrals
 • Lesions meniscals. Meniscectomia. Sutura meniscal
Maluc
 • Lesions del rodet
 • Xoc femoroacetabular
Espatlla
 • Cirurgia de la inestabilitat
 • Cirurgia de la lesió tendinosa
 • Tractament de la síndrome subacromial
Turmell-peu
 • Cirurgia de la inestabilitat del turmell
 • Cirurgia de les lesions osteocondrals de turmell
Cirurgia de peu i turmell

La cirurgia de peu i turmell disposa en l’actualitat de tècniques noves. Els especialistes de COT CAT responsables d’aquesta àrea estan formats i capacitats per realitzar les tècniques convencionals i les més actuals: percutànies o endoscòpiques. La correcció de les deformitats del peu i del retropeu requereix una elecció i indicació precisa de cada tècnica d’una manera individualitzada per obtenir resultats òptims.

 • Cirurgia percutània de l’avantpeu
 • Cirurgia de les síndromes neurològiques compressives del peu
 • Cirurgia de l’hallux valgus
 • Cirurgia de l’hallux rigidus
 • Cirurgia de dits en martell
 • Cirurgia de la metatarsàlgia
 • Cirurgia del peu buit
 • Cirurgia del peu pla
 • Cirurgia del retropeu
 • Artròdesi subastragalina
 • Artròdesi tibioastragalina
 • Artròdesi de turmell i retropeu
 • Cirurgia de la inestabilitat de turmell
 • Cirurgia de l’osteocondritis de turmell
Cirurgia d’espatlla i colze
 • Tractament de la inestabilitat d’espatlla
 • Cirurgia de la tendinitis del manegot rotatori
 • Cirurgia articular de colze. Inestabilitat. Dolor. Bloqueig articular
 • Tractament de l’epicondilitis
 • Tractament de l’epitrocleïtis
Lesions esportives

Les lesions esportives són freqüents en la nostra societat. L’augment d’esportistes d’alt rendiment i d’esportistes de qualsevol edat amb un grau d’activitat alt o molt alt ha afavorit l’augment d’aquestes patologies.

Els membres de COT CAT sempre han estat sensibles a les necessitats i exigències d’aquest col·lectiu per poder oferir les alternatives més adequades.

Teràpies biològiques

Actualment existeixen alternatives al tractament convencional de diverses lesions amb diferents nivells d’evidència mèdica. COT CAT és un dels grups pioners en la utilització d’aquestes tècniques: plasma ric en plaquetes PRP, cèl·lules mesenquimàtiques adultes (cèl·lules mare), radiofreqüència convencional i polsada, DISCOGEL, etc., en els processos que així ho requereixin, i ofereix sempre un compromís de qualitat, seguretat i informació.

Procediments Intradiscals percutanis

El paper del disc intervertebral lumbar en la lumbàlgia mecànica i / o dolor radicular o ciatalgia, és indiscutible.

Tot i que la degeneració discal no s’acompanya de dolor i discapacitat en moltes ocasions, hi ha un percentatge significatiu de discos que si es manifesten. El coneixement científic actual no disposa d’una eina definitiva en el tractament d’aquests processos.

Existeixen diferents procediments intradiscales que sembla que retarden o milloren de forma significativa el deteriorament del disc intervertebral. Cada un d’ells precisa d’una indicació adequada. Són tècniques que es realitzen amb mínimes incisions o puntures a la pell (percutànies), no necessiten ingrés hospitalari (ambulatòries), i tenen un risc / benefici molt satisfactori.

En la nostra experiència, i amb les dades de la literatura científica actual, recomanem els següents tractaments:

 • Infiltració intradiscal amb DISCOGEL®
 • Descompressió intradiscal percutània
 • Infiltració intradiscal amb cèl·lules mare
Infiltracions facetaries

El diagnòstic de lumbàlgia, dorsàlgia o cervicàlgia mecànica secundari a sobrecàrrega de les articulacions o facetes vertebrals és molt freqüent.

Habitualment el tractament conservador, farmacològic i fisioteràpia, pot millorar el quadre clínic, i certes recomanacions sobre activitat i hàbits són importants per afavorir la recuperació i disminuir la possibilitat de recaigudes.

Les infiltracions facetaries, tant cervicals, dorsals com lumbars, realitzades mitjançant tècniques de referència anatòmica o guiades amb Rx, poden col·laborar de forma significativa en el tractament d’aquest tipus de dolor vertebral.

Es tracta d’una tècnica percutània, ambulatòria i amb un balanç risc benefici molt satisfactori.

Teràpia neural

La teràpia neural és una pràctica mèdica consistent en la injecció d’un anestèsic local (procaïna) en concentracions molt baixes en determinades zones del cos amb finalitats terapèutiques. En aquest context, la procaïna no té un objectiu anestèsic local, sinó que facilita la restauració dels potencials elèctrics de les membranes cel·lulars (repolarització cel·lular), amb la qual cosa permet el restabliment de les seves funcions. Aquest mecanisme d’acció influeix en el sistema nerviós vegetatiu; desencadena diverses accions tant locals com a distància i serveix com a tractament per a múltiples malalties i dolències.

La procaïna administrada no interfereix pràcticament amb cap medicament, amb la qual cosa és compatible habitualment amb la medicació del pacient.

Les infiltracions amb anestèsics locals en patologies d’aparell locomotor estan cada cop més esteses a la pràctica mèdica donats els seus bons resultats i alta seguretat clínica per al pacient.

La teràpia neural requereix una adequada anamnesi, exploració i història de vida de la persona que es pretén tractar. Es pot considerar un tractament holístic, ja que té en compte la persona en la seva totalitat o globalitat: entén que emmalalteix l’ÉSSER i, per tant, tracta l’ÉSSER. És una medicina de malalts i no de malalties.

Contraindicacions de la Teràpia Neural

Després del tractament amb Teràpia Neural, els efectes adversos són extremadament rars. Solen ser inflamacions més o menys doloroses en els punts d’aplicació, lleu mareig, relaxació, febre, esgotament o dolors musculars com agulletes, entre d’altres. Aquests símptomes corresponen sobretot a reaccions que es poden considerar autocuratives i solen ser passatgers i sense conseqüències. Solen autolimitar-se en 24 a 48 hores.

La Terapia Neural és un tractament COMPLEMENTARI.

Persones que poden beneficiar-se de la teràpia neural:

 • Dolors articulars aguts i crònics: lumbàlgia, cervicàlgia, tendinitis d’espatlla, genoll…
 • Mals de cap
 • Contractures
 • Dolor generalitzat (fibromiàlgia)
 • Dolor facial
 • Marejos
 • Neuràlgies (trigemin, ciàtic, túnel carpià)
 • Distròfia simpàtica reflexa
 • Dolor pelvià crònic
 • Cicatrius doloroses
 • Dolor crònic després de cirurgies
Traumatologia

Les fractures, les lesions de lligaments, l’artrosi i les lesions de columna no són només un problema de dolor, sinó que també són un problema funcional que limita la llibertat de moviment i, en conseqüència, la qualitat de vida i la independència.

En les lesions traumàtiques, una resposta ràpida i eficient acostuma a ser molt important en el resultat final, tant de les lesions agudes com en el seu seguiment, o en el tractament de les seves possibles seqüeles. COT CAT ofereix un equip humà capaç de donar assistència als pacients traumàtics amb la major celeritat i qualitat possibles.

Urgències a traumatologia

De dilluns a divendres

Horario de 9: 00h a 20: 00h als consultoris de COTCAT, planta 2 d’Àptima Centre Clínic

Àptima Center Clínic Mútua de Terrassa
Plaça Dr. Robert 5, planta 2
08221 Terrassa
Tel .:  93 736 70 22  / Fax: 93 736 70 42

Tel.:   609 741 947

Contacti amb  COT CAT SPORT :
Tel .:  (+34) 93736 70 26
Correo electrónico:  medicinaesport@aptimacentreclinic.com

Si desitja més informació, no dubti en contactar amb nosaltres.

Contacti